Δίπλωμα Δικύκλου (ΑΜ,Α1,Α2,Α)

Παράβολα: Τα εκτυπώνετε από το e-paravolo.gr και τα πληρώνετε σε οποιαδήποτε τράπεζα ή μέσω e-banking (απαιτείται εκτύπωση και των στοιχείων των παραβόλων και των επιβεβαιωτικών e-mail της επιτυχούς πληρωμής) ή στα ΕΛΤΑ. (Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκτύπωση και την πληρωμή των παραβόλων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση)

Γνωματεύσεις Οφθαλμιάτρου και Παθολόγου
Οι γιατροί θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Θα πρέπει να έχετε μαζί στους γιατρούς:Επιπλέον έγγραφα


ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε περίπτωση που έχετε ήδη ερασιτεχνικό δίπλωμα σε ισχύ, τότε τα παράβολα των 50€ και το ένα των 10€ παραλείπονται, όπως επίσης και οι γνωματεύσεις των γιατρών. Επιπλέον μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας χρειάζεται και η φωτοτυπία του διπλώματος σας!