ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Παράβολα: Τα εκτυπώνετε από το e-paravolo.gr και τα πληρώνετε σε οποιαδήποτε τράπεζα ή μέσω e-banking (απαιτείται εκτύπωση και των στοιχείων των παραβόλων και των επιβεβαιωτικών e-mail της επιτυχούς πληρωμής) ή στα ΕΛΤΑ. 30€ + 30€ + 9,02€ (Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκτύπωση και την πληρωμή των παραβόλων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση)ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όταν γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών στο Υπουργείο παραλαμβάνουμε προσωρινό έντυπο μέχρι την έκδοση του νέου διπλώματος.