Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Παράβολα: Τα εκτυπώνετε από το e-paravolo.gr και τα πληρώνετε σε οποιαδήποτε τράπεζα ή μέσω e-banking (απαιτείται εκτύπωση και των στοιχείων των παραβόλων και των επιβεβαιωτικών e-mail της επιτυχούς πληρωμής) ή στα ΕΛΤΑ. (Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκτύπωση και την πληρωμή των παραβόλων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση)

Γνωματεύσεις Οφθαλμιάτρου και Παθολόγου
Οι γιατροί θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Θα πρέπει να έχετε μαζί στους γιατρούς:Επιπλέον έγγραφα


ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όταν γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών στο Υπουργείο παραλαμβάνουμε προσωρινό έντυπο μέχρι την έκδοση του νέου διπλώματος.